عشق خدا

ღ♥ღ اگه خدا تو رو لبه ی پرتگاه برد بهش اعتماد كن ؛ یا تو رو از پشت می گیره ، یا بهت قدرت پرواز می ده ღ♥ღ

 
فال انبیاسلام به دوستان خوبم.با ارسال نظراتتون به من بگید چه فالی را از من میخواهید تا براتون بگردم و انشا... در وبلاگ بزارم.امید وارم با نظراتتون منو در جریان معایب و محاسن کارم قرار بدهید. اما این دفعه فال انبیا را به شکلی جدید براتون اوردم. بچه ها من خودم خیلی به انبیا ودر واقع خدا توسل می کنم برای همین فال انبیا را برای شما از سایت های دیگه جمع کردم واوردم تا هر وقت دلتون گرفت با تفال به انبیا و توکل به خدا فالی بگیرید .اما خواهشی که ازتون دارم رعایت اصول فال هست که بسیار مهم است .دوستان امیدوارم با گرفتن فال در نهایت در تمام امور زندگی به خداوند یکتا توسل کنید تا در امور زندگی موفق و کامروا با شید. با تشکر

1-خواندن حمد و سوره 2-فرستادن سه صلوات 3- نیت کردن 4- فرستادن سه صلوات (اگر با وضو فال انبیا را بگیرید بهتر است.) بعد از این مراحل از شماره 1تا 18 را یکی را به دلخواه انتخاب کنید وبعد به شماره مورد نظر مراجعه نمایید. 


فال انبیا 

1-حضرت هود ع


ای صاحب فال ،بیمار تو به لطف و کرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد کرد و هرگز نگران مباش و به لطف خداوندی ایمان داشته باش بدرگاه او استغفار کن که تغییری دروضع تو پیدا خواهد شد که بسلامت می رسی و انبساط خاطر پیدا می کنی، انشاء الله.


2-حضرت یعقوب ع ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف کردگار بزودی بهبود مییابد و اگر گم کرده یا مسافری داری و از آن خبر نداری ،خبر خوشی به تو میرسد و ترا از نگرانیها نجات خواهد داد،پس شکر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نکن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، انشاء الله. 3-حضرت یونس ع ای صاحب فال،بدان که بخت با تو یار است و با خانواده ای ثروتمند وصلت خواهی کرد که از وصلت عواید زیادی نصیب تو خواهد شد،شکر این نعمت بجای آور و به عبادت کوش و لباس دیانت پوش و خدای را مکن فراموش و همواره به هوش باش و از احوال دردمندان غافل مباش که مؤید و موفق خواهی بود، انشاء الله. 4-حضرت خضر ع ای صاحب فال، بر تو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که از خود ابراز می داری میان مردم صاحب جاه و جلال و عزت بی زواال خواهی شد ودر دولت به روی تو باز می گردد و زندگی خوبی برای تو اغاز میگردد واز محنت و اندوه رهایی خواهی یافت و به مراد خویش خواهی رسید، حرمت بزرگان را حفظ کن تا حرمت و عزت تو محفوظ بماند و رستگار شوی،انشاءالله. 5-حضرت محمدص ای صاحب فال، وای خوش اقبال برتوبشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که ابراز خواهی نمود میان فامیل و طایفه خود به مقام شامخی خواهی رسید که مورد حسد دیگران خواهی گرفت و لیکن خداوند دانا وتوانا تورا حمایت می کندو تورا از گزند و چشم زخم دیگران مصون می دارد، شکر خدای رابجای آورو سعی کن موقعیتی را که نصیب تو میگردد همواره با خلق و خوی پسندیده حفظ کنی تا سرافراز بمانی، انشاءالله.6-حضرت زکریا ع ای صاحب فال ،و ای خش اقبال ،بدان که در هر حال ،از بیماری و گرفتاری و ناراحتی هایی که داری خلاص می شوی و غم و اندوه تو مبدل به شادی می گردند و از غصه نجات می یابی و خیالت از هر جهت آسوده می گردد به شرط آنکه خدا را فراموش نکنی و پیوسته به خداوندگار یکتا باشی، که یاد خدا، دلها را شاد می کند و غم را از دلها می زداید و به انسان قوت قلب و اطمینان خاطر می بخشد پس بیاد خدا باش و توکل به او کن که در دنیا و آخرت رستگار شو ی،انشاءالله.7-حضرت هارون ع 
ای صاحب فال در اثرمساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حصل میگردد که سرمایه کارت بالا می گیردوجزو، سرمایه داران بزرگ میشوی ، پس شکرانه خداوندی را بجای آور و از آن سرمایه بدیگران انفاق کن و از بخل و حسد بپرهیز و از اندوختن مال جداً خودداری کن تادر دنیا و آخرت رستگار شوی،انشاءالله.


8-حضرت یوسف ع ای صاحب فال، بخت با تو یار است وحامی تو کردگاراست ،تو درکنف و حمایت پروردگار ، از دست اشرار گزندی نخواهی دیر،رازی دردل داری، آنرا نگهدارو باکسی درمیان مگذار که مورد حسد قرار گیر ی ، آن را به مشیت الهی واگذار که خداوند باتوست و تو شکرانه این موهبت الهی را به جای آور و تقوی پیشه باش تاکامروا گردی، انشاءالله. 
9-حضرت ابراهیم ع ای صاحب فال ،اقبال تو بلند، و در طالع سعد است در طول همین سال،فرجی در کار تو ایجاد می شود که مشکل گشای کار بستة تو است، شکر خدای را بجای آور و با خلق خوش ،با مردم سازش داشته باش تا آسایش داشته باشی و از نگرانی خلاص گردی که خداوند تبارک و تعالی با تو است، پس تو هم با خدا باش و از تمام اندیشه های مخرب رها باش تا رستگار شوی، انشاءالله . 10-حضرت ادم ع
ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش که ستارة بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری و آنچه را خواسته ای بر تو ارزانی داشته است، پس شکرانة نعمت، بجای آور و در هر کاری بخدا توکل کن و از مکر شیطان و شیطان صفتان بپرهیز و با مردم دانا درآمیز و از نزاع و جدل، بگریز و از تولید نسل زیادتر دو فرزند خودداری کن که هر حاجتی ذاشته باشی با استعانت از ذات پروردگار دانا و توانا ،برآورده می شود،انشاءالله . 11-حضرت داوود ع ای صاحب فال، غم و اندوه به خود راه مده و توکل به ذات پروردگار کن که بزودی در دولت بر روی تو باز می گردد و تو خوشبخت خواهی شد، قدر این نعمت را بدان و شکرانة خداوندی بجای ار و با مردم مدارا کن و از گناه بپرهیز و تقوا پیشه کن تا به آنچه که می خواهی برسی ،انشاءالله. 12-حضرت اسماعیل ع ای صاحب فال ،و ای صاحب اقبال بدان که ستاره بخت تو بلند است و تو آنرا احساس نمیکنی و مرتب کفران نعمت میکنی ، شکر خدای بجای آور و از یأس و ناامیدی برحذر باش که پروردگاردانا تواناست و باید بپاخواست و همه چیز را از خدا خواست که میان دوستان و همکاران برتر از آنها خواهی شد،انشاءالله. 13-حضرت ایوب ع ای صاحب فال،بدان و آگاه باش، چنانچه در سرت فکر جدال یا نزاع با خانواده یا خاندانی باشد، شکست با توست و اگر حیله در کار باشد، بر ملا خواهد شد که نتیجه ای جز رسوائیندارد،پس صبر و تحمل داشته باش که به لطف پروردگار قصد تسخیر آنچه را داری، با صبر و شکیبایی بدست آری و از خفت و خواری در امان مانی انشاءالله. 14-حضرت نوح ع ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای که روح تو را عذاب می دهدو مرتب رنج میبری ولی با استعانت ازذات پروردگار بزودی روح تو از هرتفکری ناصواب آسوده می گردد و از گرفتاریهای موجود خلاص می گردی وکاری مشروح به تو پیشنهاد می شود که از آن کار بهره مند خواهی شد و از بند خیالات واهی ، نجات پیدا میکنی و آسوده خاطر می شوی، انشاءالله.


حضرت الیاس ع-15 ای صاحب فال، همواره بکوش تا خود باشی و روی پای خود بایستی و هرگز خود را با دیگران مقایسه مکن که جز یاس و نا امیدی عایدی ندارد.هیچگاه غبطة دیگران را مخور که چرا فلانی چنین شد و من نشدم، یا فلان کس خواست چنان بشود و نشد لذا من هم نمی توانم بشوم. پس همت بلند دار، که مردان روزگار، از همت بلند بجائی رسیده اند،سعی کن احساس حقارت ، نکنی تا به آنچه می خواهی برسی ،انشاءالله. 16-حضرت شعیب ع ای صاحب فال،در کنف لطف خداوندگار ، روزگار با تو همراه است شکرانة نعمتهای بیدریغ خداوندی، بجای آور و از لطف و کرم بی زوال خداوندی غافل مباش که هر عمل نیک و بدی که می بینی در دست قدرتمند خالق یکتاست و تا کنون هر چه از خدا خواسته ای از تو دریغ نفرموده و نخواهد فرمود، آنچه را طلب می کنی به تو عطا می فرماید ، پس او را ستایش کن و از او غافل مشو تا رستگار باشی،انشاءالله. 17-حضرت موسی ع ای صاحب فال، عده ای به تو ظنین هستند و اعمال تو را نمی پسندند و در فکر نیرنگی هستند که تو را ،رسوا کنند ولیکن با لطف پروردگار مکر و حیله ای در اثر نخواهد کرد و تو از گزند بدخواهان در امان خواهی بودو بزودی از پریشانی و غم اندوه خلاص می شوی و روح افسردة تو شادمان می گردد، شکرانة این محبت الهی را بجای آور و با مخالفین مدارا کن تا آسیبی به تو نرسد انشاء الله. 18-حضرت عیسی ع
ای صاحب فال ،بشارت باد تو را که بزودی از اندوهی که داری خلاص خواهی شد و فکر و خیالت آسوده می گردد، از خدا بترس و تقوا پیشه کن که به مقامی خواهی رسید که در باور کسی نمی گنجد و بر اثر آن جمعی با تو مخالفت خواهند کرد، لاکن تو در پناه یزدان پاک ، پاکدامن مانده و از هر تهمتی مبرا خواهی گشت انشاء الله .